Skip to content

HET VERHAAL ACHTER HET VERHAAL

Mijn naam is Caroline Wille en ik ben al 16 jaar actief in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Momenteel leid ik het project PraktiTrans en met mijn team begeleiden we mensen over de grens om een regio te creëren die voor meer dan alleen vakanties en winkeltrips kan worden gebruikt. Deze Escape Game biedt de mogelijkheid om het buurland al spelende te leren kennen.

Het spel is bedacht tijdens een slapeloze nacht. Plotseling was het idee er en de contouren van het verhaal vormden zich in korte tijd. De volgende ochtend op kantoor sprong de vonk direct over en samen met mijn collega Tessa Rügner begonnen we achter gesloten deuren het idee uit te werken. Maar zo’n project kan je niet in je eentje tot stand brengen! Om het spel echt leven in te blazen, kregen we niet alleen steun van onze bedrijfsleider Dirk Lüerßen, maar ook van de districten Emsland en Leer en de Eems Dollard Regio. Het was Michiel Malewicz die het idee initieerde om een dergelijk spel te ontwikkelen. 

We sloten ons op in ons kantoor en reconstrueerden het leven van Piet Janssen. Het verhaal moet niet alleen historisch passen, maar ook inzicht geven in de taal en cultuur van het buurland en bovendien spannende spelletjes bevatten. Al snel moesten we om versterking vragen voor het team. Lina Jasper liep op dat moment stage bij de Ems-Achse en werd creatief betrokken bij deze taak. Toen alles klaar was, hadden we de hulp van al onze collega’s nodig. We moesten weten of het spel speelbaar en te begrijpen was. Het team werd in twee groepen verdeeld en terwijl zij het spel testten, observeerden wij hoe ze speelden. Hieruit konden wij goede suggesties voor verbetering geven en ons weer storten op de inmiddels overvloedige tekstpagina’s van de Escape Game. Een van de moeilijkheden bij de ontwikkeling van het spel was de tweetaligheid. We hadden hoge doelen gesteld en ieders hoofd tolde. Na honderden keren proeflezen kon de eerste echte test met studenten plaatsvinden. Natuurlijk hebben we niet alleen de eerste testrit met één klas gepland, maar zijn we meteen helemaal los gegaan. Het spel werd grensoverschrijdend gespeeld! Het Alfa-college uit Hardenberg en KBS Nordhorn kwamen samen in Emmen met 50 studenten om het uit te proberen en het werkte! Helaas merkten we de enorme berg notities die van tevoren moesten worden voorbereid. We hebben geprobeerd een zinvolle en eenvoudige gids voor leraren te schrijven en al snel werd duidelijk….wie die extra moeite moet doen. Dus het was terug naar de tekentafel, weer terug bij af. Zo ontstond het idee om er een boek van te maken met eenvoudige copy templates. Op hetzelfde moment arriveerde Corona. Eerst werkten we verder aan het boek. Dit kan gemakkelijk vanuit het thuiskantoor worden gedaan. In mei besloten we de Escape Game uit te stellen. We wilden het niet publiceren tijdens Corona. Wie had het kunnen spelen? In de herfst realiseerden we ons dat het uitstellen waarschijnlijk langer zou duren en dat konden we niet accepteren. 

We besloten het spel te digitaliseren. We hebben collega Chris Duismann grijze haren bezorgd. Na veel discussies en lange gesprekken durfde Marie Poppen deze taak op zich te nemen en toverde het spel om in een MS Forms sjabloon, klaar om te spelen. Een eerste test met de 3e klas van het Gymnasium Haren bracht ons goede, nieuwe inzichten. De studenten vonden het leuk, en het zorgde voor afwisseling, maar wij waren nog niet tevreden. Het spel moest leuk zijn, maar het omgaan met de documenten was net zo onhandig als tijdens het eerste concept van het spel. Dus was er een andere oplossing nodig. 

Uiteindelijk werd Thorsten Wille overgehaald om het hele spel in een online omgeving te brengen. Vele uren tijdens nachtdiensten waren er voor nodig, maar uiteindelijk was het de moeite waard. Daar is het dan, de Escape Game: Het Grensgeheim. Voor het online concept moesten we sommige teksten en spelletjes heroverwegen. Aiko Hinrichs leende ons zijn stem in verschillende video’s en ook onze collega’s uit Nederland van het Rijnland Instituut stelden hun stagiaires ter beschikking om het spel authentiek in de andere taal te brengen. In de laatste stap heeft Astrid Marten ons ondersteund bij het ontwikkelen van geschikte marketingkanalen om dit spel “naar de speler” te brengen. 

Ik wil graag een geweldig team bedanken dat veel moeite heeft gedaan om dit spel te maken tot wat het nu is. 

Wij worden gedreven door een gedeelde grensregio die meer biedt dan vakanties en shopping trips. We willen het voor iedereen nuttig maken! 

Wij kunnen vandaag doen wat anderen niet kunnen: gewoon de grens oversteken om te werken, te leren en te leven.  

Laten we dat gebruiken! 

Maak zelf deel uit van het team 🙂 

Als je een fout vindt, kan je ons die per e-mail meedelen. Wij zijn ook dankbaar voor feedback.   

Entstanden ist das Spiel in einer schlaflosen Nacht. Plötzlich war die Idee da und die Grundzüge der Geschichte spannen sich in kürzester Zeit. Am nächsten Morgen im Büro sprang der Funke direkt über und zusammen mit meiner Kollegin Tessa Rügner fingen wir an, hinter verschlossenen Türen die Idee zu spinnen. Aber alleine ist so ein Vorhaben nicht möglich! Unterstützung, um dem Spiel tatsächlich Leben einzuhauchen, bekamen wir nicht nur von unserem Geschäftsführer Dirk Lüerßen, sondern auch von den Landkreisen Emsland und Leer sowie der Ems Dollart Region. Michiel Malewicz war es, der überhaupt die Idee ein solches Spiel zu entwickeln angestoßen hat.

Wir vergruben uns also in unserem Büro und bauten das Leben von Piet Janssen nach. Die Geschichte sollte nicht nur historisch passen, sondern auch einen Einblick in Sprache und Kultur des Nachbarlandes geben und zudem noch spannende Spiele enthalten. Schon bald mussten wir uns Verstärkung ins Team holen. Lina Jasper machte zu dieser Zeit ihr Praktikum bei der Ems-Achse und wurde in diese Aufgabe kreativ einbezogen. Als dann allmählich alles stand brauchten wir die Hilfe all unserer Kollegen. Wir mussten wissen ob das Spiel spielbar und begreiflich war. Also wurde das Team in zwei Gruppen eingeteilt und von uns beim Spielen beobachtet. Daraus konnten wir gute Vorschläge zur Verbesserung ziehen und vergruben uns wieder unter den inzwischen reichlichen Textseiten des Escape Games. Eine der Schwierigkeiten beim entwickeln des Spiels war die Zweisprachigkeit. Wir hatten uns hohe Ziele gesetzt und allen rauchte der Kopf. Nachdem wir es hunderte Male Korrektur gelesen hatten, konnte der erste tatsächliche Testlauf mit Schülern und Schülerinnen stattfinden. Natürlich haben wir den ersten Testlauf nicht einfach nur mit einer Klasse angesetzt, sondern sind sofort aufs Ganze gegangen. Wir spielten grenzübergreifend! Das Alfa-college aus Hardenberg und die KBS Nordhorn kamen mit 50 Schülern in Emmen zusammen, um es auszuprobieren, und es funktionierte. Leider bemerkten wir den riesigen Zettelberg, der vorab vorbereitet werden musste. Wir versuchten für Lehrkräfte eine aussagekräftige und einfache Anleitung zu verfassen und merkten schnell….wer soll diesen extra Aufwand betreiben. Also ging es zurück an den Schreibtisch. Alles auf Anfang. So entstand die Idee ein Buch daraus zu verfassen, mit einfachen Kopiervorlagen. Zeitgleich kam Corona. Erst arbeiteten wir weiter am Buch. Dies konnte man auch einfach aus dem Homeoffice heraus. Im Mai entschlossen wir uns das Escape Game auf Eis zu legen. Wir wollten keine Veröffentlichung zu Corona Zeiten. Wer hätte es spielen können. Im Herbst merkten wir, dass das auf Eis legen wohl länger dauern würde und das konnten wir nicht hinnehmen.

Also entschlossen wir uns das Spiel zu digitalisieren. Der Kollege Chris Duismann bekam graue Haare von uns. Nach reichlichen Diskussionen und langen Gesprächen wagte sich Marie Poppen an diese Aufgabe heran und brachte alles als MS Forms Vorlage zur Spielreife. Ein erster Testlauf mit der 9. Klasse des Gymnasiums Haren brachte uns gute, neue Erkenntnisse. Den Schülern machte es Spaß, es sorgte für Abwechslung, aber für uns war es nicht zufriedenstellend. Das Spiel sollte Spaß machen, aber der Umgang mit den Dokumenten war ähnlich umständlich, wie das erste Konzept des Spiels. Also musste eine andere Lösung her.

Thorsten Wille hat sich am Ende breitschlagen lassen das gesamte Spiel in eine Onlineumgebung hineinzubringen. Viele Stunden in Nachtschichten waren nötig und haben sich am Ende sehr gelohnt. Da ist es nun, das Escape Game: Das Grenzgeheimnis. Etliche der Texte und Spiele mussten wir für das Onlinekonzept umdenken. Aiko Hinrichs lieh uns seine Stimme in etlichen Videos und auch die Kollegen aus den Niederlanden vom Rijnland Institut stellten ihre Praktikanten zur Verfügung, um das Spiel authentisch in die andere Sprache zu bringen. Im letzten Schritt unterstützt uns Astrid Marten bei der Entwicklung von geeigneten Marketingwegen, um dieses Spiel “an den Spieler” zu bringen.

 Ich danke einem großartigen Team, das sich mit viel Mühe engagiert hat, um dieses Spiel zu dem zu machen, was es heute ist.

Unser Antrieb ist eine gemeinsame Grenzregion, die mehr bietet als Urlaub und Shoppingausflüge. Wir möchten sie nutzbar für jeden machen!

 

Wir können heute das, was andere nicht können: einfach über die Grenze gehen zum arbeiten, lernen und leben.

Nutzen wir es!

 

Werde selber Teil des Teams 🙂
Wenn du einen Fehler findest, sende uns diesen gerne per E-Mail zu. Auch über Feedback sind wir dankbar.